Ontwerp

Het ontwerpen van restauraties is een vak apart. Verwoerd doet dit daarom in veel gevallen zelf of in nauwe samenwerking met architecten. In dit traject brengen we onze specifieke kennis van historische bouwstijlen en bouwkundige details in. Bij het ontwerp van uitbreidingen, aanpassingen of nieuwe elementen ontwerpen we vanuit het karakter van het pand. We borduren voort op de aanwezige, kenmerkende bouwkundige details. Zo ontstaat een natuurlijke harmonie.

Eerst restaureren we uw pand 'op papier', waarmee we de basis leggen voor de daadwerkelijke uitvoering. Dat is cruciaal. Wettelijke voorschriften, esthetische eisen, persoonlijke wensen, budgettaire mogelijkheden en technische oplossingen komen in dit stadium samen.

Het ontwerp werken we uit tot tekeningen op detailniveau. Dat geeft inzicht in alle financiŽle en bouwkundige consequenties. Bovendien maakt het een soepele en goed voorbereide uitvoering mogelijk. Een boeiende fase, waarin u ons enthousiasme en respect voor uw monument proeft!