Advies

Bij Verwoerd begint elke restauratie met een grondig advies. Uw en onze eerste vraag is: wat is de staat van het pand? Hoe ingrijpend is de restauratie die vereist is en met welke kosten moet u rekening houden?

Daarom inventariseren we het monument. Onze scherpziende blik zal u daarbij opvallen. Door onze ervaring herkennen we al snel de symptomen van soms verborgen bouwkundig verval. Zo beoordelen we het pand van binnen van buiten. Inclusief houtwerk, fundatie, balklagen en schilderwerk. Vaak verdiepen we ons in de geschiedenis van het betreffende pand.

Vervolgens inventariseren we św wensen. Wensen die betrekking hebben op bijvoorbeeld wooncomfort of het gebruik als werkruimte.

We geven u advies over de mogelijkheden. Respect voor het monument blijft daarbij het uitgangspunt. Zo brengen we geen veranderingen aan in de hoofdstructuur van een pand (zoals de plaats van trappenhuizen) of in het gevelbeeld. Met alle aanpassingen blijven we zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke pand.

U hebt onder meer een monumenten- en bouwvergunning nodig. De voorgenomen restauratie moet goedgekeurd worden door Rijksmonumentenzorg en/of door de gemeentelijke monumentencommissie. Ook in deze trajecten geven wij advies en begeleiden wij de vergunningaanvraag volledig.

Omdat het om een monument gaat, hebt u te maken met wettelijke mogelijkheden, beperkingen en verplichtingen. Zo zijn er interessante subsidies, fiscale en financieringsmogelijkheden voor u als opdrachtgever. Samen met u zorgen we dat deze benut worden. Een goed advies is bij een restauratie het halve werk!