Realisatie

Met een renovatie geeft u uw pand een nieuwe toekomst. Dat is een cruciale beslissing met een bijbehorende investering. Daarom hechten we bij Verwoerd veel waarde aan zorgvuldige begeleiding en gecontroleerde realisatie. Welk traject gaan we samen met u in?

1. Inventarisatie en planvorming.
We inventariseren de staat van het pand Ún uw wensen. Op basis daarvan komen we tot een schetsontwerp en een globale kostenindicatie. Eventueel stellen wij een Bouwteam Overeenkomst op waarin wederzijdse verwachtingen en afspraken vastgelegd.

2. Renovatieplan en begroting.
We gaan een gedetailleerd restauratieplan schrijven en een aannemersovereenkomst opstellen, inclusief een nauwkeurige calculatie. U weet nu precies waar u aan toe bent, wij weten wat ons te doen staat.

3. Ontwerp, detaillering en vergunningen.
We dienen de aanvragen voor de vereiste vergunningen in, compleet met tekeningen. Dit traject begeleiden we volledig. De feedback van de vergunningverleners verwerken we in de tekeningen. Vervolgens werken we het ontwerp uit tot werktekeningen.

In de bovenstaande fasen is een bouwkundige van Verwoerd uw vaste contactpersoon. Zodra we met de uitvoering starten, wordt de projectleider uw aanspreekpunt.

4. Ontmanteling en werkvoorbereiding.
Het gebouw wordt voor zover nodig door ons ontmanteld. We beginnen hier zo snel mogelijk mee, zodat de doorlooptijd van het project zo kort mogelijk blijft. Ondertussen bestellen of maken we materialen en onderdelen (al dan niet in onze eigen werkplaats).

5. Uitvoering.
Onze vakmensen voeren de renovatie volgens plan uit. In de bouwvergaderingen die we op vaste momenten organiseren, bespreken we met u de voortgang. Ook rapporteren we dan het meer- en minderwerk, zodat u volledig inzicht houdt in de kosten en niet voor verrassingen komt te staan.

6. Oplevering.
Het project is conform de afspraken afgerond en wordt door ons opgeleverd.