Realisatie

Als het gaat om onderhoud, hechten we bij Verwoerd veel waarde aan zorgvuldige begeleiding en gecontroleerde realisatie. Het traject dat we ingaan is uiteraard afhankelijk van de omvang van het onderhoud. Bij groot onderhoud kunt u de volgende fasen verwachten:

1. Inventarisatie en planvorming.
We inventariseren de staat van het monument Ún uw wensen. Op basis daarvan komen we tot een onderhoudsplan. Op basis daarvan komen we tot een schetsontwerp en een globale kostenindicatie. Eventueel stellen wij een Bouwteam Overeenkomst op waarin wederzijdse verwachtingen en afspraken vastgelegd.

2. Onderhoudsplan en begroting.
We gaan een gedetailleerd restauratieplan schrijven en een aannemersovereenkomst opstellen, inclusief een nauwkeurige calculatie. U weet nu precies waar u aan toe bent, wij weten wat ons te doen staat.

3. Ontwerp en detaillering.
We ontwerpen eventuele aanpassingen en maken de bijbehorende (werk)tekeningen.

In de bovenstaande fasen is een bouwkundige van Verwoerd uw vaste contactpersoon. Zodra we met de uitvoering starten, wordt de projectleider uw aanspreekpunt.

4. Uitvoering.
Onze vakmensen voeren het onderhoud volgens plan uit. Dat doen zij in nauw overleg met u. Zeer waarschijnlijk is het pand in gebruik. We plannen onze werkzaamheden zo dat de overlast minimaal is en de doorlooptijd zo kort mogelijk. Waar nuttig en mogelijk maken we gebruik van historische bouwmaterialen. Uw projectleider houdt u voortdurend op de hoogte van de voortgang.

5. Oplevering.
Het project is conform de afspraken afgerond en wordt door ons opgeleverd.