Realisatie

Als u nieuw gaat bouwen, komt u voor tal van belangrijke keuzes te staan. Keuzes met consequenties voor uw toekomstige woon- of werkplezier. Daarom hechten we bij Verwoerd veel waarde aan zorgvuldige begeleiding en gecontroleerde realisatie. Welk traject gaan we samen met u in?

1. Inventarisatie en planvorming.
We inventariseren uw wensen, maken een schetsontwerp en komen met een globale kostenindicatie. Eventueel stellen wij een Bouwteam Overeenkomst op waarin wederzijdse verwachtingen en afspraken vastgelegd.

2. Definitieve begroting.
We gaan een aannemersovereenkomst opstellen, inclusief een nauwkeurige calculatie. U weet nu precies waar u aan toe bent, wij weten wat ons te doen staat.

3. Ontwerp, detaillering en vergunningen.
We dienen de aanvragen voor de vereiste vergunningen in, compleet met tekeningen. Dit traject begeleiden we volledig. De feedback van de vergunningverleners verwerken we in de tekeningen. Vervolgens werken we het ontwerp uit tot werktekeningen.

In de bovenstaande fasen is een bouwkundige van Verwoerd uw vaste contactpersoon. Zodra we met de uitvoering starten, wordt de projectleider uw aanspreekpunt.

4. Werkvoorbereiding.
We bestellen of maken de materialen en onderdelen (al dan niet in onze eigen werkplaats).

5. Uitvoering.
Onze vakmensen realiseren de nieuwbouw. In de bouwvergaderingen die we op vaste momenten organiseren, bespreken we met u de voortgang. Ook rapporteren we dan het meer- en minderwerk, zodat u volledig inzicht houdt in de kosten en niet voor verrassingen komt te staan.

6. Oplevering.
Het project is conform de afspraken afgerond en wordt door ons opgeleverd.